Vårt kvalitetslöfte

 • Vårt kött kan alltid spåras till tid och plats för uppfödning och slakt
 • Vårt kött kommer från friska djur som behandlats väl
 • Vårt kött kommer från uppfödare som uppfyller våra krav på djuromsorg
 • Vårt kött hanteras med höga krav på livsmedelshygien
Djuromsorg

Våra krav

Kött är viktigt för oss. Då blir också omsorgen om djuren extra viktig. För att nå upp till våra kvalitetskrav måste våra leverantörer behandla djuren väl, skydda dem mot onödigt lidande och ta ansvar för en miljö som främjar både djurens hälsa och deras naturliga beteende. Vi utgår från svensk djurskyddslagstiftning när vi sammanfattar våra krav. Det gör vi för att vår svenska djurskyddslagstiftning ger oss en bra utgångspunkt för vad vi vill uppnå när det gäller djuromsorg. Allt kött i vårt sortiment har godkänts efter en revision av djuromsorgen för respektive leverantör.

Djurens välfärd

De här kraven på djuromsorg gäller för allt kött du hittar i Hacksta Köttdisk:

 • Alla djur ska behandlas väl inför slakt och det är ett absolut krav att djuren bedövas innan avlivning. Endast friska djur får transporteras och slaktas.
 • Alla djur ska hållas vid god hälsa och djur som blir sjuka ska få den behandling de behöver för att tillfriskna.
 • Antibiotika får ej användas rutinmässigt i förebyggande syfte utan endast efter en ordination av veterinär.Varken antibiotika eller hormoner får användas i tillväxtfrämjande syfte.
 • Transport av levande djur ska ske under kontrollerade former med fordon godkända för transport av djur. Transporttiden ska hållas så kort som möjligt och inte överstiga 8 tim.
 • Alla djur ska kunna röra sig fritt. Vi tillåter inte användningen av produktionssystem som begränsar djurens rörelsefrihet annat än tillfälligtvis.
 • Vi tillåter inte användning av djurraser med bekräftade djurvälfärdsproblem som t ex renrasig Belgisk Blå.
 • Vi tillåter inte genmodifiering eller kloning av djur för livsmedelsproduktion.

Antibiotika

Vi ställer som krav på alla våra leverantörer av kött att behandling av djur med antibiotika ej får ske i förbyggande syfte utan endast sjuka djur får behandlas under veterinärs inrådande.

Bedövning före slakt

Vi har ett absolut krav på att alla djur ska bedövas innan slakt. Alla slakterier måste kunna uppvisa goda rutiner för avlivning och slakt samt utvärdering av bedövningsresultat.

Kloning

Användning av klonade djur eller avkommor från klonade djur för produktion av livsmedel är inte tillåtet inom EU och därför ställer vi krav på att det inte får förekomma i råvarukedjan för det kött vi distribuerar.

Tillväxtframkallande medel

Vi tillåter inte användning av tillväxtframkallande medel som hormoner eller antibiotika i förebyggande syfte inom produktion av animalisk råvara.

Transport till slakt

Vi ställer krav på transporttid, beläggningsgrad, god utformning av transporter och att transportören och fordonet ska vara godkända i enlighet med svensk lagstiftning. Transporten får inte överstiga 8 timmar. Dessa krav ställs i alla råvaruflöden av kött.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Hilton Foods Sverige AB, orgnr. 556639-7831 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.